InterCity koncept

Intercity koncept är ett set vagnar som fått lite extra kärlek. Vagnarna leveraras i en större ask om 6 vagnar.
2st förstaklassvagnar 2st andraklassvagnar, 1st kombinerad sitt/resgodsvagn samt 1st restaurangvagn.
Samtliga vagnar med texten InterCity på vagnssidorna. (På riktiga plåtar, ej tryck på vagnssidorna.)

Samtliga vagnar levereras med interiörbelysning samt slutbelysning. Vagnarna är i ett utförande som varade under en mycket kort tid under 80-talet. Om jag inte är helt felinformerad under 1986. Setet tillverkas i en begränsad engångsupplaga. Storleken på upplagan är ännu inte bestämd.
Priset är inte fastställt. Ett preliminärt pris blir 6995:-
(Setet levereras utan lok)