2020-05-24
Tyvärr blir det ytterligare en försening på Restaurangvagnarna i 80-tals serien. Det är ett verktyg som måste göras om. Den snabblösning vi hoppats på gav inte önskad effekt. Det blir svårt att säga en exakt leveranstid. Vi hoppas vagnarna kan levereras till Juli/Augusti. Verktygen till Sittvagnarna A7, A8, A11, B7 och B11 är 99,9% klara. Det innebär att dessa kan leveraras relativt snart efter att Restaurangvagnarna har dykt upp. Information om dessa kommer läggas upp på hemsidan inom kort.

2020-03-15
Arbete pågår med att ta fram en modell Av SJ´s och TGOJ´s Ma lok i alla versioner.
(400, 700, 800 och 900 serien.) (Även TGOJ Ma 403)
När modellen kan levereras går inte att säga med hänsyn till rådande situation. Den är planerad till 2021.
Modellen kommer bli en riktig supermodell framtagen av entusiaster för entusiaster...
 

2020-03-15
BlueX Concept och InterCity Concept produkterna har tills vidare utgått och är borttagna från hemsidan då produkten som den blivit presenterad inte kan levereras som det var tänkt. Jag har försökt föra samtal med Roco men dessa samtal har tyvärr inte resulterat i något konstruktivt, inte ens ett svar. Som det ser ut nu kommer jag se över möjligheten att ta fram en egen modell av Rc loken eller föra samtal med en annan tillverkare i frågan.
Detta projekt ligger således på hyllan tills förutsättningarna förändras.
 

2020-03-15
Statusen i fabrikerna i Kina verkar god. Full produktion skall enligt uppgift pågå vilket är positivt. Frågan är dock hur man skall hantera den situation som vi har i världen och Sverige. Försäljningen i Sverige har stannat upp. Ett förväntat läge i januari, februari men i tillsammans med Corona-viruset är det omöjligt att förutspå hur försäljningen hade sett ut under normala förhållanden. Då HNoll som företag bedrivs på fritiden vid sidan om ordinarie heltidsjobb påverkas inte min privata ekonomi av den försening som HNoll´s modeller nu får. Dock får vi en knepig förskjutning i Cash-flow vilket skapar förseningar i alla led. Modellen som skulle presenteras på Modelltågsmässan med leverans runt Jul/Nyår 2020-21 blir försenad. Presentation av denna modell kommer därför senareläggas till sommar/höst. Restaurangvagnarna dyker troligen upp efter påsk. 

2020-02-04
Tågkompaniet och Connex är nu med bland sov och liggvagnarna på hemsidan. 1 vagn av varje till att börja med. Det kan bli flera om det efterfrågas mer. Det blir som tidigare en liten upplaga om 125 vagnar av varje modell. Dessa vagnar skall tillverkas när det finns tid i fabriken. Just nu är det problematiskt i och med läget i Kina så därför sätter jag inget leveransdatum på dessa. Förhoppningsvis kan dessa levereras under 2020.

2020-01-11
Arbetet med att ta fram nya svenska modeller pågår för fullt. HNoll har för avsikt att hålla samma höga nivå på detaljering och korrekthet i utförandet på kommande modeller i framtiden som uppvisats med personvagnarna i 80-talsserien. Det är ett tidsödande och kostsamt arbete men glädjen hos dem som köper HNolls produkter gör det värt varenda timme och krona.

Igår tog jag en semesterdag och gjorde ett besök hos designteamet i Köpenhamn/Danmark för att hjälpa till i det svåra arbete som krävs för att få en modell så korrekt i sitt utseénde som det är möjligt, att fånga en förebilds själ.
Med facit i hand kan jag säga att nästa modell från HNoll kommer att bli väldigt lik sin förebild. Detaljnivån är hög och förebildens själ finns där. 

Jag fick också insikt i hur mödosamt och lång tid det tar att rita detaljer och anpassa dem för verktygen samt för att det skall fungera praktiskt i monteringsprocessen. I och med vår gemensamma insats denna dag har vi sparat flera veckors arbete och är ett verktyg att ta med sig in i framtiden. 

 

2019-05-12
Framöver kommer vi inte ta fram särskilda vagnar med AC hjul från fabrik. Det har visat sig för övermäktigt/tidskrävande vid hantering av order samt har det kommit synpunkter på utförandet av hjulen. Vi kommer istället förse våra butiker med AC hjul där kunden själv får välja om våra hjul eller andras hjul passar bäst för den Märklinräls som brukas.