17 Oktober 2018
Pengarna rullar ut, det händer mycket... på andra sidan jordklotet.
På måndag får vi hem prototyp 2 och förhoppningsvis ser allt bra ut och produktionen kan starta. Går allt bra kan leverans ske i mitten på December.
Vi håller tummarna...

25 Juli 2018
Vi har fått hem prototyperna från våra verktyg på vagnarna BC4, WL6 och WL4. Det ser mycket bra ut. I slutet på nästa vecka hoppas vi ha fått monterade och målade prototyper för en sista granskning innan verktygen finslipas.

29 oktober 2017
På grund av omständigheter i den process som pågår i framtagandet av våra vagnar måste vi tyvärr meddela att det blir en försening av leverans av vår första vagn. Leverans var tänkt innan 2017 var slut men får flyttas till 2018 istället
Våra vagnar tas fram i samarbete med ett företag i Kina som ritar våra vagnar och köper in verktygstillverkning från annan part.
Under sommaren 2017 fick vi vår första prototyp från det verktyg som skall stå som grund för tillverkning av vagn Bc4.
I ett första skede såg allt förhållandevis bra ut, men allt eftersom vi granskade vagnens utförande och konstruktiva kvalité insåg vi att arbetet måste stoppas. Det visade det sig att vi inte nått fram till den nivå vi önskar.
Samtidigt blir vi kontaktade av en person som sätter oss i kontakt med en annan tillverkare. Vi gör ett besök hos denna tillverkare som ger oss mer insikt i tillverkningsprocessen och därtill en ovärderlig och viktig kunskap som vi tar med oss vidare i framtida projekt. Mötet får oss att avsluta arbetet med vår dåvarande tillverkare per omgående. Vi startar ett samarbete med vår nya kontakt och våra verktyg flyttas till vår nya fabrik.
Den processen som pågått i ca 3 månader nu är att våra vagnars ritningar förbättras och anpassas för utbytbara delar i verktygen. Vår nya tillverkare/designer har bred kunskap i det han gör och är framför allt engagerad. De kompromisser vi tidigare tvingats göra rättas nu till och slutprodukten kommer att återspeglas som det var tänkt från början.
I praktiken innebär detta att vissa förutsättningar ändras.
Vi kommer att kunna leverera alla sovvagnarna i tät följd när det blir dags för leverans samt kommer vi lägga till en vagn som vi tidigare sagt att vi inte skall göra. AFM7 har lagts till vilken borde göra många glada.
Vi hoppas att ni uppskattar denna information och ser fram i mot våra vagnar, dock med en liten försening.

Foto: Staffan Sävenfjord (Visas med tillstånd från fotografen)