2020-11-30
Tyvärr hinner man inte producera våra vagnar innan Jul. Det är helt enkelt för mycket vagnar och andra kunder på kö.
Man vill tro att man kan leverara innan det Kinesiska nyåret vilket betyder leverans i Februari.
 

2020-11-17
Färgprov på Connex-loggotyp. 
Vi hoppas dessa vagnar kan levereras innan året är slut tillsammans med restaurangvagnarna. 

2020-10-28
Vi har nu fått ett leveransbesked. Restaurangvagnarna kan med lite tur dyka upp innan Jul.
Med lite tur så följer Connex och Tågkompaniets sov och Liggvagnar med i den sändningen.
Det är problematsikt med plats i de flyg som lämnar Kina. Vi får hoppas på det bästa.
Passagerarvagnarna får vänta till efter det Kinesiska nyåret. Vi räknar med leverans i Mars-April.
Det är ca 2500 restaurangvagnar och ca 5300 passagerarvagnar på väg. Det kan låta mycket men det är väldigt många olika versioner. Förboka ditt exemplar i din butik så du säkert blir ägare till dessa vagnar. 

 

2020-03-15
Arbete pågår med att ta fram en modell Av SJ´s och TGOJ´s Ma lok i alla versioner.
(400, 700, 800 och 900 serien.) (Även TGOJ Ma 403)
När modellen kan levereras går inte att säga med hänsyn till rådande situation. Den är planerad till 2021.
Modellen kommer bli en riktig supermodell framtagen av entusiaster för entusiaster...
 

2020-03-15
BlueX Concept och InterCity Concept produkterna har tills vidare utgått och är borttagna från hemsidan då produkten som den blivit presenterad inte kan levereras som det var tänkt. Jag har försökt föra samtal med Roco men dessa samtal har tyvärr inte resulterat i något konstruktivt, inte ens ett svar. Som det ser ut nu kommer jag se över möjligheten att ta fram en egen modell av Rc loken eller föra samtal med en annan tillverkare i frågan.
Detta projekt ligger således på hyllan tills förutsättningarna förändras.
 

2020-01-11
Arbetet med att ta fram nya svenska modeller pågår för fullt. HNoll har för avsikt att hålla samma höga nivå på detaljering och korrekthet i utförandet på kommande modeller i framtiden som uppvisats med personvagnarna i 80-talsserien. Det är ett tidsödande och kostsamt arbete men glädjen hos dem som köper HNolls produkter gör det värt varenda timme och krona.

Igår tog jag en semesterdag och gjorde ett besök hos designteamet i Köpenhamn/Danmark för att hjälpa till i det svåra arbete som krävs för att få en modell så korrekt i sitt utseénde som det är möjligt, att fånga en förebilds själ.
Med facit i hand kan jag säga att nästa modell från HNoll kommer att bli väldigt lik sin förebild. Detaljnivån är hög och förebildens själ finns där. 

Jag fick också insikt i hur mödosamt och lång tid det tar att rita detaljer och anpassa dem för verktygen samt för att det skall fungera praktiskt i monteringsprocessen. I och med vår gemensamma insats denna dag har vi sparat flera veckors arbete och är ett verktyg att ta med sig in i framtiden.