HNoll

Personerna bakom HNoll är Rickard från Göteborg och Theo från Borås.
Rickard känd för sitt engagemang med Modelltågsmässan i Göteborg och Theo som frontfigur och sålika delägare i ONE87, modelltågstillverkare av svenska modeller i mässing.
Tankarna bakom detta projekt handlar till stor del om engagemang och vad man som enskild individ kan bidra med som hjälper vår hobby att växa och överleva i Sverige. Vi kommer vara lyhörda samt lyssna på vad marknaden efterfrågar och tillverka det vi tror på under förutsättning att det är ekonomiskt försvarbart.
Vårt 1.a projekt blir 80-tals vagnar från SJ. Vår plan är att tillverka samtliga modeller i serien men kan dock inte lova att det blir så. För att detta skall bli ekonomiskt försvarbart kommer priset på vagnarna vara högre än vad som kan ses som brukligt för en modelltågsvagn. Vagnarna är komplicerade på så vis att de har många detaljer som skiljer dem åt. Den ena vagnen är inte den andra lik. Tak, underrede, rutor, korg och Inredning för att nämna en del. 
Vagnarna är framtagna av entusiaster för entusiaster och det har varit och är fortfarande ett tidskrävande arbete att ge vagnarna ett så korrekt utseende som möjligt. I vår strävan att nå våra mål samarbetar vi med Danska tillverkaren DEKAS. Vi hoppas på ett varmt mottagande och då vagnarna tillverkas utefter efterfrågan vill vi varmt rekommendera att man kontaktar sin Mj-Butik och förbokar sina exemplar.


Rickard & Theo